Wat is DAS?

Ieder mens is uniek. Ieder mens gedraagt zich anders en dat kan zelfs op momenten verschillen. Inzicht in uw gedrag en weten hoe u op anderen overkomt, helpt u meer rendement uit uw communicatie met anderen te behalen. 

De oorsprong
In 1981 heeft Bart van Luijk, oprichter van DOOR Training & Coaching, geïnspireerd door verschillende filosofen, psychologen en schrijvers het DAS®-gedragsmodel en de daarop aansluitende DAS®-gedragsscan ontwikkeld. Aan de basis stond een Amerikaans onderzoek van Prof. Dr. Alan Schoonmaker naar het gedrag van meer dan zesduizend mensen in verschillende werksituaties op het gebied van onderlinge samenwerking, leidinggeven, service, support en verkoop.

Meer dan 100.000 servicetechnici, 150.000 leidinggevenden en 250.000 verkopers vulden de unieke door Bart van Luijk ontwikkelde DAS®-gedragsscan in. Zij hebben hier allen van geprofiteerd in hun benadering van en communicatie met klanten, prospects en collega’s.

Wat is gedrag?
Gedrag is wat u doet, hoe u praat en hoe u beweegt. Dus ook hoe u non-verbaal overkomt op anderen. Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert, benut u uw gedrag bewust of onbewust. Velen vragen zich af hoe ‘het gedrag’ tot stand komt. Dit heeft te maken met uw genen, uw opvoeding, uw schooljaren, uw vrienden.

Kortom: ‘Uw directe omgeving’.

In feite is uw gedrag de optelsom van alle gebeurtenissen in uw leven. Het maakt u de persoon die u nu bent. 

Van communicatie naar gedrag
Gedrag is een combinatie van communicatiekenmerken. Als u mensen volgt, kunt u globaal drie verschillende gedragsvormen onderscheiden: Dominant, Afstandelijk en Sociaal (DAS). Om het herkennen van verschillend DAS-gedrag in de praktijk bij uw klanten en prospects eenvoudig te maken, leest u deze beknopte toelichting inclusief de bijhorende eigenschappen per gedragsvorm.

Dominant gedrag
Iemand die naar macht streeft en daarin heel open is, vertoont ‘overwegend dominant gedrag’. Dit zijn mensen die graag openlijk weerstand bieden of oproepen. In de oppositie gaan. Willen aanvallen. De baas willen zijn. Zij tonen de onmisbare drang om te winnen. 

Afstandelijk gedrag
Iemand die naar macht streeft en gesloten is, vertoont ‘overwegend afstandelijk gedrag’. Dit zijn mensen die op afstand blijven en zich nauwelijks uiten. Hooguit non-verbaal. Zij reageren koel en onverschillig. Stellen zich onopvallend en neutraal op. 

Sociaal gedrag
Mensen, die naar geborgenheid streven en daarbij open of gesloten gedrag vertonen, zijn mensen met ‘overwegend sociaal gedrag’. Dit zijn mensen die warmte willen geven en dit ook graag ontvangen. Zij willen aardig gevonden worden en vriendschap sluiten. Zij zijn creatief in humane oplossingen. Voordat het zover is, vermijden zij lastige situaties.

Evenwichtig
Wat weinig voorkomt is dat alle drie de gedragsvormen in gelijke mate bij één persoon aanwezig zijn. Mensen die van alle drie de gedragsvormen evenveel hebben, komen ‘evenwichtig’ over. Zij kunnen zich snel aan de situatie aanpassen en hoeven zich hiervoor niet te forceren.

De praktijk
Ieder mens heeft van alle gedragsvormen iets in zich. Is één van de drie gedragsvormen primair aanwezig, dan reageert deze persoon in menige situatie op een herkenbare manier. Wat zelden voorkomt is dat iemand uitsluitend dominant, afstandelijk of sociaal gedrag vertoont. Het gedrag van mensen is een combinatie waarbij één van de drie gedragsvormen zich het meest duidelijk profileert.

Contact

Adresse :
Moleneind 71ws03
1241 NK Kortenhoef

Pays-Bas

Tel.: +31 (0)343 49 94 89
Fax: +31 (0)343 49 94 50

Klanten over DAS®

  • De DAS®-gedragsscan heeft mijn medewerkers en mijzelf geholpen om klanten beter in te schatten. Je speelt hierdoor makkelijker en op de juiste manier in op klanten. Waardoor we nog succesvoller zijn. Daarnaast stimuleerde het DAS-model de samenwerking tussen collega's. 

    - Erik Erwich
    Nationale Nederlanden

Organisaties die u voor zijn gegaan